Tervetuloa seuraamaan tutkimushanketta Lisääntymisen tulevaisuus – Reproductive futures

Lisääntymiseen liittyy tällä hetkellä monenlaisia jännitteisiä kysymyksiä:

Miksi lapsia syntyy länsimaissa koko ajan vähemmän ja myöhemmällä iällä?

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa käsityksiimme perhe-elämästä?

Millaista teknologiaa lisääntymiseen liittyy tulevaisuudessa?

Millaisia eettisiä kysymyksiä lisääntymisteknologioiden markkinat herättävät?

Kuka saa lisääntyä ja millä ehdoilla?

Lisääntymisen tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on lisätä tutkimusta ja monipuolistaa yhteiskunnallista keskustelua lisääntymisen tulevaisuudesta ja sen paradokseista. Hanke haluaa tarjota aiheeseen uusia näkökulmia ja laajentaa yhteiskunnallista keskustelua lisääntymisen muutoksista ja niihin liittyvistä arvokiistoista. Pureudumme lisääntymisen paradokseihin tuomalla yhteen tutkijoita ja puheenvuoroja muun muassa bioetiikan, väestötieteen, sukupuolentutkimuksen, historia- ja kulttuuritieteiden, tieteen- ja teknologiatutkimuksen, sosiologian ja oikeustieteen aloilta. Edistämme dialogia tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen, päättäjien ja toimittajien välillä.

Hanke järjestää tilaisuuksia, joissa toimijat yhteiskunnan eri alueilta keskustelevat lisääntymisestä.

Hanke on Suomen Kulttuurirahaston rahoittama Argumenta-hanke. Hanketta koordinoi Tampereen yliopisto ja sen tutkijat kuuluvat Finnish Reproductive Studies (FiReSNet) -tutkimusverkostoon. Yhteistyössä: Ilmiö, Monimuotoiset perheet ja Perheyhteiskunta.