Lisääntymisen tulevaisuus – Reproductive futures

Lisääntymisen tulevaisuus -hankkeen tavoitteena on lisätä tutkimusta ja monipuolistaa yhteiskunnallista keskustelua lisääntymisen tulevaisuudesta ja sen paradokseista. Hanke haluaa tarjota aiheeseen uusia näkökulmia ja laajentaa yhteiskunnallista keskustelua lisääntymisen muutoksista ja niihin liittyvistä arvokiistoista. Pureudumme lisääntymisen paradokseihin tuomalla yhteen tutkijoita ja puheenvuoroja muun muassa bioetiikan, väestötieteen, sukupuolentutkimuksen, historia- ja kulttuuritieteiden, tieteen- ja teknologiatutkimuksen, sosiologian ja oikeustieteen aloilta. Edistämme dialogia tutkijoiden, kansalaisjärjestöjen, päättäjien ja toimittajien välillä.

Hanke järjestää tilaisuuksia, joissa toimijat yhteiskunnan eri alueilta keskustelevat lisääntymisestä.